Skip to content

GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Podmínky ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu dotčených osob pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobních údajů

Pokud jste našim, zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkům webu, svěřujete nám své osobní údaje. My odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jsme společnost Plutos COMPANY, s.r.o, IČO 45373841, se sídlem Východná 6968/26, 91108 Trenčín, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka č.: 22603/R, registrována u Úřadu ochrany osobních údajů SR pod registračním číslem : 201415004, která provozuje webovou stránku www.kronikazivota.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouho a vybíráme případných dalších zpracovatelů, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dáván správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +421 911 512 484 nebo na e-mail: info@kronikazivota.cz

Prohlášení
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu,
  • plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. Zaslání přístupů k elektronické knize, dodání tištěné knihy či jiného zboží).

Vedení účetnictví
Pokud jste zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Pokud jste naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky.
Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rádi vám jeho práci v emailech doporučíme. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies na měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet i v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme všechny možné (aktuálně známé) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Pro zajištění některých zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Websupport – provozovatel eshopového systému a emailů, SmartSelling – aplikace pro komunikaci, Facebook – FB pixel, Google – Google Analytics, Daně-účetnictví – účetní firma, Exent – provozovatel účetního systému, Slovenská a Česká pošta – přepravní a doručovací služby, IN TIME – přepravní a doručovací služby, GoPay – platební brána, Tatrabanka – bankovní služby, FIO banka – bankovní služby.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatelů, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sobě.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují stupeň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte svá práva. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@kronikazivota.cz

Máte právo na informace, které jsou naplněny již touhle informační stránkou ze zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo uznáte jakékoliv své osobní údaje jako zastaralé nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, myslíte si, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje vymazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. Odhlášení se z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut). Vašim dalším právem je právo na vymazání (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Pro zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na váš e-mail.

Stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velmi rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení se ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Emaily s inspiracemi, články, i produkty se službami vám zasíláme, pokud jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkům ještě nejste, posíláme vám je pouze na základě vašeho souhlasu. V obou případech lze ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.

Tyto podmínky zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.05.2018