Skip to content

kniha-kronika.zivota-zlata
krasna-rodova-kniha-kronika-zivota
zivotny-pribeh-v-kronike-zivota
moj-zivotny-pribeh-v-kronike-zivota
kronika-ceska

KRONIKA ŽIVOTA SE STANE VAŠÍM NEJLEPŠÍM AUTORSKÝM DÍLEM. JEJÍM AUTOREM JSTE VY A VÁŠ JEDINEČNÝ A NENAPODOBITELNÝ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH.

KRONIKA ŽIVOTA

Kronika života uchová vzpomínky celého života člověka. Na výběr jsou tyto verze knihy: Limitovaná edice LUXUS GOLD ve zlatém provedení, edice PREMIUM nebo verze CLASSIC. 

kronika-zivota-rodova-kniha
kronikazivota-rodovakniha
otvorena-kniha-kronika-zivota
rodova-kniha-kronika-zivota-pribehy
Kronika-zivota-classic
zlata-kronika-zivota
zlata kronika zivota
otevrena kniha kronika zivota
kronika zivota otvorena 1
kronika-zivota-spomienky
kronikazivota.z
kronika.zivota.d
psani pribehu ze zivota

Rodová kniha Kronika života

Vám pomůže zaznamenat události celého vašeho života. Pomůže vám zachytit výjimečné okamžiky, na které už nikdy nebudete chtít zapomenout – lidi, které jste milovali; přátele, které jste měli; místa, která jste navštívili; nádherné okamžiky, které jste se svými blízkými zažili. Zaznamenejte do ní své úspěchy, poznamenejte si oblíbené filmy, knihy, hudbu, zapište si své sny a ambice, také věci, které rádi děláte po práci, napište odkazy pro své děti, vnoučata i pravnoučata. Tato rodová kniha navždy zůstane vzpomínkou pro další generace vaší rodiny. Stane se pro vaše potomky zdrojem životní moudrosti a inspirace, ze které budou moci čerpat ve svých životech i oni sami. Kronika se stane domovem pro všechny důležité věci, fakta, události, okamžiky, city a pocity, které se udály ve vašem životě.

rodostrom

O Kronice

Kronika je členěna na jednotlivé kapitoly vašeho života, ve kterých jsou předtištěny i texty s tipy, co do kroniky nezapomenout napsat. Zároveň je v ní i dostatek místa na zapsání vlastních myšlenek a vzpomínek. Kromě psaného slova do ní můžete vlepovat fotky, kreslit a nalepovat drobnosti, které se vážou k vašim vzpomínkám. Kronika života zahrnuje i kompletní rodostrom a také mapu těla, do které můžete vyznačit vaše výjimečné tělesné znaky. Obsahuje i kapitolu, ve které si můžete vytvořit seznam věcí, které ještě chcete zažít během svého života. Vaše sny a ambice, jejichž splnění si můžete odškrtávat dříve, než zemřete. Dole v ukázkách knihy si můžete prohlédnout kompletní obsah knihy Kronika života. Kronika života se stane deníkem celého vašeho života. Tato kniha vám pomůže zapamatovat si důležité chvíle svého života, které si s přibývajícím věkem budete rádi připomínat. Začněte zaznamenávat svůj životní příběh do Kroniky života už dnes …

kronika zivota a zmena

Odkud pocházíme, kde se právě nacházíme a kam směřujeme?

Každý člověk má svůj jedinečný příběh života a každá rodina je neopakovatelnou knihou takových příběhů. Veselých, vážných, šťastných i smutných, moudrých, odvážných i něžných. Častokrát i věci, které se nám mohou zdát nyní běžné, mohou být později pro naše potomky celkem důležité a výjimečné. Ctíme rodinné tradice, svou minulost i přítomnost a založme novou rodinnou tradici psaní kronik života. „Rodina je jako hnízdo, ze kterého jsme vyletěli a kde máme vždy šanci najít nepoznané poklady.“

Kronika života je jako poklad, který můžeme vytvořit a předat svým nejbližším, ale i těm, kteří nás nestihnou poznat. Je to kus dědictví, které se bude dědit z generace na generaci.

kronika zivota a rodina

Pro koho je Kronika života vhodná?

Kronika života je skutečně promyšlený dárek pro všechny věkové kategorie. Můžete ji darovat svým rodičům, prarodičům, ale i sourozencům či kamarádům. Rovněž je vhodná jako dárek k promoci, ke křtu nebo jako svatební dar, jako originální dárek k jejich nové kapitole života. Rovněž můžete Kroniku života věnovat jako dárek k narození dítěte. Vyplňovat ji začnou nejprve rodiče, kteří do ní zaznamenají první roky života svého dítěte. První kroky, první den ve škole, první lásky, dětské hlášky. Později, když dítě vyroste, převezme psaní své kroniky do svých rukou a bude pokračovat v sepisování svého životního příběhu.

Do kroniky se zapisuje životní příběh jednoho člověka. Čili vy budete mít svou Kroniku života, váš manžel nebo manželka svou, děti své. Každý do té své kroniky sepíše svůj vlastní příběh. Od svých praprarodičů, prarodičů, rodičů až po vnuky nebo pravnuky. Zapíšete si do své kroniky SVŮJ vlastní životní příběh. Proto je Kronika života určena k sepsání jednoho životního příběhu. Je pravda, že v Kronice života se například dva sourozenci v určitém úseku života „potkají“, ale i během tohoto úseku má každý z nich jiný, odlišný životní příběh. Kronika života je dílem jednoho člověka, který do ní zapsal svůj neopakovatelný životní příběh. Proto je na začátku každé Kroniky života uvedeno jméno jejího majitele. Je to jeho životní příběh od dětství až po stáří. Vyplněním Kroniky života vytvoříte rodinnou památku, která bude pokladem pro celé generace.

darek kronika zivota

Komu Kroniku života darovat?

 • svým rodičům
 • svému partnerovi / partnerce
 • svým dětem (začít psát kroniku už od jejich dětství a při dosažení 18 let jim ji darovat, aby pokračovaly samy)
 • svým sourozencům
 • kolegům / kolegyním (např. při odchodu do důchodu)
 • přátelům / přítelkyním jako dárek k narozeninám
 • dárek k promoci
 • dárek ke křtinám
 • dárek rodičům k výročí svatby
 • k různým výročím
 • dárek na Vánoce
 • originální dárek pro jakoukoliv příležitost
 • jen tak – kniha na vzpomínky
 • dárek jako překvapení během roku s kyticí květin
kronika zivota classic

POPIS KNIHY KRONIKA ŽIVOTA:

 • tištěná kniha
 • formát A4
 • počet stran 504
 • speciální UV stálý papír, který ani po letech nežloutne a psané písmo na něm nevybledne
 • hmotnost 1 600 g
 • obal knihy: tmavohnědý baladek se zlatou ražbou

Na stránkách kroniky získáte podrobné nápovědy z téměř všech oblastí života. Tyto nápovědy vám zaručují, že na nic podstatného při zapisování nezapomenete. Kromě zapisování textů do nápověd je v kronice vynechán i dostatečný prostor na drobné upomínkové předměty a fotografie. Kronika života obsahuje i rodinný rodostrom, který je v mnoha rodinách velkou vzácností. Vyplněním všech těchto údajů vznikne vysoce kvalitní výsledný produkt, který podrobně popíše celý váš životní příběh.

Kronika života je kniha, ke které se budete pořád vracet a samotné vytváření obsahu vám bude dělat radost. Při zapisování si představujte, jak ji budou číst vaše děti, vnoučata a pravnoučata. Jaké pocity budou mít, když budou číst řádky, které v této kronice zanecháte. Napište pro ně slova a myšlenky, které jim chcete odkázat… Mnohé z nich se mohou stát pro ně poučením. Proto neváhejte a také kvůli nim začněte s vyplňováním Kroniky života co nejdříve.